Index Page

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych działa od roku 2000 przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Zarządzenie Nr 65/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2000).

Oferta dydaktyczna Szkoły adresowana jest do wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie o podstawy kultury i cywilizacji europejskiej oraz pragną poznać języki i kulturę krajów Wschodu (dodatkowo organizowany jest kurs języka nowogreckiego i chorwackiego).

Osoby zainteresowane tą ofertą mogą uczęszczać na kursy następujących języków:

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz native speakers. Nauka języków wzbogacona jest o krótkie wykłady z zakresu kultury, historii, literatury i religii tych krajów, w których nauczane języki były bądź są używane.

Kurs podstawowy trwa 2 lata (4 semestry). W semestrze odbywa się 45 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia danego kursu wydany przez Dziekana Wydziału Filologicznego UWr.

Wszystkie zajęcia Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych odbywają się w budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych przy ul. Komuny Paryskiej 21

Aktualności

202641c3-27b1-5da5-8aab-0a579d7296c0

Dane do przelewu

Podajemy dane do przelewu opłat za lektoraty w SJAiO.

Czytaj dalej →
8e1c4341-c4cb-545e-a0ac-d0b6a20d3429

Plan zajęć w semestrze zimowym r. akad. 2019/2020

W nowym roku akademickim zajęcia w SJAiO będą się odbywać w następujących terminach:

Czytaj dalej →
d3247be5-9db1-5f17-a305-95183a26244b

Zapisy na kursy w r. akad. 2019/2020

Na zajęcia w nowym semestrze można się zapisać telefonicznie lub osobiście.

Czytaj dalej →