Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych działa od roku 2000 przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (Zarządzenie Nr 65/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada 2000).

Oferta dydaktyczna Szkoły adresowana jest do wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie o podstawy kultury i cywilizacji europejskiej oraz pragną poznać języki i kulturę krajów Wschodu (dodatkowo organizowany jest kurs języka nowogreckiego i chorwackiego).

Osoby zainteresowane tą ofertą mogą uczęszczać na kursy następujących języków:

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz native speakers. Nauka języków wzbogacona jest o krótkie wykłady z zakresu kultury, historii, literatury i religii tych krajów, w których nauczane języki były bądź są używane.

Kurs podstawowy trwa 2 lata (4 semestry). W semestrze odbywa się 45 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia danego kursu wydany przez Dziekana Wydziału Filologicznego UWr.

Wszystkie zajęcia Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych odbywają się w budynku Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych przy ul. Komuny Paryskiej 21

Aktualności

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na otwartą konferencję naukową "Japońskie fascynacje wrocławskiego środowiska naukowo-artystycznego 2"

Czytaj dalej →

Podsumowanie konferencji połączonej z wystawą prac artystycznych "Japońskie fascynacje wrocławskiego środowiska naukowo-artystycznego"

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom otwartej konferencji naukowej połączonej z wystawą prac artystycznych: „Japońskie fascynacje wrocławskiego środowiska naukowo-artystycznego”, zorganizowanej przez Szkołę Języków Antycznych i Orientalnych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (SJAiO) i Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (ASP), która odbyła się 21 stycznia 2023 za zainteresowanie i liczną obecność.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na konferencję i wystawę prac artystycznych

21 stycznia 2023 r. SJAiO wraz z ASP we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową i wystawę prac artystycznych "Japońskie fascynacje wrocławskiego środowiska naukowo-artystycznego".

Czytaj dalej →