Język nowogrecki

Język nowogrecki, czyli język używany współcześnie w Grecji stanowi naturalną kontynuację języka używanego w starożytnej Grecji. Grecy posługują się obecnie tym samym alfabetem co ich starożytni przodkowie (choć nieco inaczej wymawiane są dziś niektóre litery alfabetu). Na język dzisiaj używany miały wpływ dwie odmiany języka: dimotiki (ludowa, popularna) i katharewusa (oczyszczona). Katharewusa utworzona została w XIX w. w nieco sztuczny sposób - na podstawie greki klasycznej. Ta odmiana, nawiązująca bezpośrednio do języka wielkich dzieł Grecji antycznej, odegrała co prawda niemałą rolę w kształtowaniu się języka Grecji nowożytnej, dostarczając językowi wielu nowych terminów w dziedzinach takich jak nauka, literatura, administracja, sądownictwo, dyplomacja, wojskowość itd., ostatecznie jednak została wyparta przez dimotiki, język używany przez ludność grecką powszechnie.

Kurs języka nowogreckiego adresowany jest do wszystkich miłośników języka i literatury nowogreckiej, jak również do turystów i odwiedzających Grecję oraz do wszystkich tych, którym potrzebna jest możliwość przyswojenia sobie podstawowych wiadomości o historii, kulturze, zwyczajach Grecji. Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z językiem współczesnym, używanym dzisiaj przez Greków.

Naukę rozpoczyna się od poznania alfabetu, stopniowo wprowadzane są zasady wymowy, pisowni oraz gramatyki greckiej. Z czasem uczestnicy kursu przyswajają sobie i doskonalą umiejętność czytania, mówienia oraz pisania. Od początku nauki wprowadzane są zwroty, terminy, wyrażenia grzecznościowe, idiomy, powiedzenia pozwalające odnaleźć się w różnych sytuacjach w czasie pobytu w Grecji. Tematem przerabianych tekstów i konwersacji są z jednej strony zagadnienia życia codziennego (dom, rodzina, praca, wypoczynek, pogoda, kuchnia), z drugiej zaś sprawy związane z historią, literaturą, religią, kulturą grecką. Po 4 semestrach nauki uczestnik kursu odwiedzający słoneczną Helladę jest w stanie porozumieć się z jej mieszkańcami, zrobić zakupy w sklepie, zarezerwować bilet czy zamówić dania kuchni greckiej w restauracji.

W tym semestrze nie odbywają się zajęcia z tego języka