Język arabski

Język arabski należy do grupy języków południowo-zachodnio-semickich, jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków grupy semickiej. Grupa ta dzieli się na trzy obszary: południowo-arabski, abisyński i północnoarabski. Źródłem do poznania tzw. klasycznego języka arabskiego jest przede wszystkim tekst Koranu skodyfikowany w pierwszej połowie VII n.e., a ponadto teksty zwane hadisami, tj. krótkie informacje - komentarze na temat życia Proroka Mahometa (Muhammada) i jego towarzyszy, wyjaśniające i interpretujące zbyt zawiły lub nieścisły tekst Koranu. Ogółem językiem arabskim wraz z jego dialektami posługuje się obecnie około 100 milionów ludzi. Język arabski literacki jest jedynym oficjalnym językiem wszystkich krajów arabskich, językiem literatury pięknej, prasy, radia, telewizji, szkoły oraz częściowo kina i teatru.

Język arabski zaliczany jest do grupy języków fleksyjnych, tj. stosujących odmianę wyrazów - deklinację i koniugację.

Dwuletni podstawowy kurs obejmuje naukę współczesnego arabskiego języka literackiego. Program ułożony jest według stopniowania skali trudności. Pierwsze zajęcia poświęcone są nauce alfabetu w formie pisemnej oraz ćwiczeniom z wymowy poszczególnych spółgłosek. Następnie uczestnicy kursu są zapoznawani z podstawowymi konstrukcjami zdaniowymi oraz podstawowym zasobem leksykalnym rzędu kilkudziesięciu słów. Pozostałe zajęcia obejmują pracę nad tekstami ciągłymi oraz ćwiczenia o wzrastającym stopniu trudności, z których każde, obok zawartego w nim materiału gramatycznego, ma za zadanie dostarczyć uczestnikom pewnej ilości konstrukcji frazeologicznych oraz słownictwa z rozmaitych dziedzin, takich jak: człowiek, dom, rodzina, szkoła, życie codzienne, stosunki międzyludzkie, zdrowie, handel, oraz różnych form rekreacji: teatr, kino, sport, itp. Po opanowaniu podstawowego programu gramatycznego i leksykalnego znaczna część zajęć poświęcona jest prowadzeniu konwersacji. Podczas kursu wykorzystywane są nagrania audio, a każdy uczestnik otrzymuje teksty i ćwiczenia ułatwiające naukę języka arabskiego.

Po dwóch latach nauki uczestnik kursu jest w stanie pisać i czytać po arabsku oraz swobodnie porozumiewać się w tym języku szczególnie na tematy dotyczące życia codziennego.

W tym semestrze nie odbywają się zajęcia z tego języka