Język łaciński

Kurs języka łacińskiego przeznaczony jest dla każdego, kto jest zainteresowany antykiem rzymskim oraz historią i kulturą starożytnej stolicy świata - Rzymu, przekazanej między innymi w formie bogatego piśmiennictwa. Łacina należy do grupy języków indoeuropejskich. Była używana początkowo przez mieszkańców Lacjum, potem w starożytnym Rzymie. Przetrwała upadek imperium rzymskiego i przez długie lata była językiem administracji, literatury, nauki i dyplomacji. język łaciński jest obecny w słownictwie wielu języków współczesnych, które czerpały z niego na różnych etapach rozwoju.

Proponowany kurs języka łacińskiego służy poznaniu języka w stopniu pozwalającym na samodzielne, jedynie przy pomocy słownika, czytanie łacińskich tekstów zarówno autorów starożytnych (jak Cezar, Cyceron, Liwiusz, Horacy czy Wergiliusz), jak i późniejszych, w tym autorów polsko-łacińskich (jak Długosz, Ostroróg czy Kochanowski). Do uzyskania tej umiejętności prowadzi systematyczne poznawanie w trakcie zajęć różnorodnego słownictwa i gramatyki, oraz praktyczne wykorzystanie tych wiadomości w rozmaitych ćwiczeniach. Lektura wielu tekstów, początkowo czytanek, następnie tekstów wzorowanych na dziełach autorów starożytnych, wreszcie oryginalnych, jest także okazją do poznania i zrozumienia świata antycznego oraz jego znaczenia dla rozwoju współczesnej kultury. Ze starożytnej oraz średniowiecznej i renesansowej literatury łacińskiej możemy nie tylko poznać historię, filozofię, medycynę czy architekturę tamtych czasów, ale także wzruszyć się czytając poezję oraz pośmiać przy utworach komediowych bądź satyrycznych.

    Plan zajęć:

  • I semestr środa  godz. 17:30-20:00 (s. 34)