Podsumowanie konferencji połączonej z wystawą prac artystycznych "Japońskie fascynacje wrocławskiego środowiska naukowo-artystycznego"

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom otwartej konferencji naukowej połączonej z wystawą prac artystycznych: „Japońskie fascynacje wrocławskiego środowiska naukowo-artystycznego”, zorganizowanej przez Szkołę Języków Antycznych i Orientalnych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (SJAiO) i Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (ASP), która odbyła się 21 stycznia 2023 za zainteresowanie i liczną obecność.

Dziękujemy m.in.:

- Pani prof. dr hab. Iwonie Bartoszewicz byłej prorektor UWr ds. nauki;

- Panu prof. dr hab. Janowi Burdukiewiczowi byłemu prorektorowi UWr ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych;

- Pani prof. dr hab. Aleksandrze Janik byłej prorektor ASP ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą;\

  • Panu prof. dr hab. Adamowi Jezierskiemu byłemu rektorowi UWr;\
  • Panu prof. dr hab. Gościwitowi Malinowskiemu zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych ds. rozwoju i studiów azjatyckich;\
  • Panu prof. dr hab. Wojciechowi Pukoczowi rektorowi ASP;\
  • Panu prof. dr hab. Robertowi Wieczorkowi prorektorowi UWr ds. finansów i rozwoju;\
  • Panu prof. dr hab. Janowi Sobczykowi pełniącemu w zeszłym roku akademickim obowiązki rektora UWr;\
  • oraz Panu dr hab. Przemysławowi Szczurkowi prof. UWr dyrektorowi SJAiO

za okazane zainteresowanie, obecność i aktywny udział.

Szczególnie dziękujemy:\

  • Prelegentom za wygłoszenie interesujących wykładów z różnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, którzy to przyczynili się do wysokiego poziomu naukowego wydarzenia,\
  • Artystom za przygotowanie wystawy, którzy to przyczynili się do wysokiego poziomu artystycznego wydarzenia,\
  • oraz pozostałym Uczestnikom i Słuchaczom za okazane zainteresowanie, obecność i udział.

Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas wydarzenie było dla Państwa okazją do inspirującej wymiany informacji, doświadczeń i przemyśleń związanych z Japonią, i już teraz liczymy na Państwa obecność i udział w kolejnych organizowanych i współorganizowanych przez nas wydarzeniach.

Ponadto dziękujemy Paniom z restauracji japońskiej Kame za przygotowanie nam pysznego, japońskiego cateringu oraz firmie i sklepowi Kokoro. Smaki Japonii z Warszawy za zasponsorowanie nam pysznej, japońskiej herbaty i słodyczy. Bez nich dzień nie byłby tak samo przyjemny.

Zachęcamy do polubienia i obserwowania strony SJAiO na facebooku:\ https://www.facebook.com/SzkolaJezykowAntycznychIOrientalnychUWr,\ gdzie na bieżąco można śledzić informacje o najnowszych wydarzeniach w SJAiO oraz stron naszego sponsora - firmy i sklepu Kokoro. Smaki Japonii z Warszawy:\ https://kokoro.pl/,\ https://www.facebook.com/KokoroSmakiJaponii,\ który od ponad 15 lat importuje bezpośrednio z Japonii oryginalne marki i produkty japońskie w ich oryginalnych opakowaniach handlowych oraz dostarcza je do sklepów delikatesowych i najlepszych restauracji w Polsce i UE, gwarantując zachowanie ich smaku i aromatu, gdzie też można w przystępnych cenach nabyć produkty z Japonii.

Zachęcamy także do zapoznania się z pojawiającymi się w sieci artykułami na temat naszego wydarzenia,\ https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/japonskie-fascynacje-wroclawskiego-srodowiska-artystycznego-program-konferencji.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy