Język japoński

Język japoński jest językiem o trudnym do ustalenia pochodzeniu - jedni twierdzą, że należy on do grupy języków ałtajskich, zaś drudzy - do grupy języków izolowanych. Pomimo że Japończycy stosują aż trzy systemy pisma - dwa sylabariusze - hiragana, katakana i znaki chińskie - kanji, by zacząć czytać po japońsku, wystarczy poznać pierwszy z nich - 46 znaków hiragany. Gramatyka języka japońskiego nie jest jakoś szczególnie skomplikowana (np. występują w nim tylko 2 czasy - teraźniejszo-przyszły i przeszły). Wymowa nie sprawia Polakowi najmniejszych trudności. Pomimo, że język japoński różni się od europejskich, wcale nie jest on tak trudny do nauczenia, jak mogłoby się wydawać. Jego znajomość z pewnością ułatwi rozwijanie pasji skoncentrowanych wokół zagadnień społeczno-kulturowych Japonii, literatury i sztuki (m.in. sushi, manga&anime, kimono, origami, ikebana, bonsai, sumō czy karate) oraz wielu, wielu innych ciekawych rzeczy.

Kurs języka japońskiego w Szkole Języków Antycznych i Orientalnych przy Uniwersytecie Wrocławskim trwa 2 lata (4 semestry) i obejmuje on 180 godzin lekcyjnych (po 45 godzin lekcyjnych w cyklu 15 spotkań po 3 godzinny w semestrze).

Program kursu obejmuje naukę:

 • dwóch sylabariuszy (hiraganakatakana);

 • około 320 znaków chińskich (kanji);

 • słownictwa na poziomie podstawowym (około 2000-3000 słów, a w tym co najmniej 348 czasowników i 104 przymiotników, onomatopeje etc.);

 • gramatyki na poziomie podstawowym;

 • lekturę tekstów na poziomie podstawowym (m.in. literatura klasyczna, współczesna, artykuły z gazet, komiksy etc.);

 • dla zainteresowanych - przygotowanie i testy pod kontem Nōryoku Shiken N5 i N4,

  i jest on tak skonstruowany, by po jego ukończeniu Słuchacze mogli komunikować się z Japończykami w ramach tzw. „tematów życia codziennego” (np. hobby, rodzina, podróż, lekarz etc.) oraz kontynuować naukę języka nie tylko w ramach kursów kontynuacyjnych, ale i we własnym zakresie, tylko poszerzając zasób znaków chińskich i słownictwa.

Kurs jest urozmaicony krótkimi wykładami o społeczeństwie i kulturze Japonii, m.in.:

 • o pochodzeniu Japończyków;
 • symbolach narodowych Japonii;
 • różnicach regionalnych;
 • religiach, prądach filozoficzno-duchowych i rytuałach religijnych;
 • świętach;
 • strukturze społecznej i kulturowej;
 • rodzinie;
 • systemie edukacji;
 • rynku pracy;
 • domu;
 • łaźniach i toaletach;
 • sezonowych florze, faunie, produktach spożywczych;
 • kuchni etc.

które mają na celu oprócz zwiększenia zasobu słownictwa, przybliżyć Słuchaczom rzeczywistość społeczno-kulturową Japonii, uświadomić wpływ kultury japońskiej na jednostkę w obszarze procesów postrzegania, emocji, myślenia o sobie i innych oraz kontaktów indywidualnych i grupowych, a co za tym idzie wykształcić umiejętność interpretowania zachowań jednostkowych Japończyków w kontekście społecznym, umożliwić ich lepsze rozumienie oraz wykształcić umiejętność efektywnego komunikowania się z nimi.

* Po ukończeniu 2-letniego kursu podstawowego istnieje możliwość dalszej nauki języka japońskiego w ramach naszych kursów kontynuacyjnych.

  Plan zajęć:

 • I semestr (JLPT N5) środa  godz. 18:00-20:30 (s. 1)
 • III semestr (JLPT N4/N3) wtorek  godz. 18:00-20:30 (s. 21)